מונחים ארגוניים (דף בהתהוות מתמדת)

מערכת מורכבת  – ההגדרה המתמטית למערכת מורכבת היא – מערכת שכמות אפשרויות הפעולה שלה גדולה מכמות השחקנים בתוכה. במובן זה ככל שהיחס בין כמות השחקנים (פרטים או יחידות ארגוניות) לכמות התפקידים (פורמליים / לא פורמליים; פוטנציאליים /ממשיים) ואפשרויות הפעולה, גדול יותר כך עולה רמת המורכבות של מערכות אנושיות. כמעט כל המערכות האנושיות המוכרות לנו הן בעלות רמת מורכבות גבוהה. המורכבות היא תוצאה מצטברת של ארבעה גורמים: עצמאות גדלה של השחקנים, הגדלת רמת השונות, קצב שינוי, השפעות גומלין רחוקות. השינוי המרכזי במערכות מורכבות הוא הקטנת הפונקציה של ניהול הגבולות והשליטה לטובת הגדלת יכולות הליבה (מיקוד) ויכולות התקשורת (רישות). (ד"ר שי בן יוסף)

ארבעה מצבי מורכבות – ה'מורכבות' על רצף הסדר. סנואודון ובון (2007) הגדירו ארבעה מצבי סביבה הדורשים התייחסות ניהולית שונה.

  • סביבה פשוטה – יחסי סיבה ותוצאה ברורים, פתרונות יעילים לבעיות מוכרות, ניהול מבוסס עובדות, תהליך סדור, תוצאות. תפקיד המנהל להגדיר היטב את הבעיה לאפיין פתרון ולוודא ביצוע.
  • סביבה מסובכת – היכולת לאבחן 'סיבה –תוצאה' נמצאת מחוץ למערכת (מומחים/ארגונים אחרים), יש יותר מתשובה נכונה אחת. ניהול מבוסס על הגדלת הידע, ותפירת פתרון מתאים לאתגרים ייחודיים.
  • סביבה מורכבת – אין יכולת לאבחן יחסי 'סיבה-תוצאה', שינוי מתמיד, ריבוי קשרי גומלין מקשה על האפשרות לחזות את השפעת הפעילות. תפקיד המנהל – לאפשר לפתרונות להיווצר, ליצור סביבת עבודה אשר תאפשר פעולה משולבת תוך התאמה מתמדת לסביבות משתנות על מנת להשיג יעדים ברורים.
  • סביבה כאוטית – מצב בלתי ברור, צורך בקבלת החלטות רבות בזמן קצר, מחיר גבוה לכישלון. תפקיד המנהל להגדיר 'איי סדר', לאתר דפוסים, ליצור הפרדה בין סביבות פעולה פשוטות/מסובכות / מורכבות. לפעול במקביל בסגנונות שונים אל מול מטרות שונות.

ארגון תרבותי – ארגון שרותם את עובדיו לחזון ארגוני, מבוסס מנהיגות, מוטיבציה, אמון ושליחות

ארגון מוסדי – ארגון שכולל מערכת סמלית, תרבותית פוליטית של החברה.

מבנה ארגוני – המבנה הארגוני נועד להגדיר תחומי פעילות, גבולות אחריות, דפוסי התקשרות, תיאום ובקרה ותפקוד מותאם סביבה (ארגונים, יצחק סמואל).

התנהגות פרקטלית – תת-מערכות המכילות בתוכן ייצוג למערכת כולה, המסוגלות להגיב באופן עצמאי לסביבתן. כפי שהDNA מייצג את כל תכונות הגוף.

מודל SWOT – מודל SWOT מאבחן גורמים פנימיים (חוזקות וחולשות) וחיצוניים (איומים והזדמנויות) של הארגון. SWOT הינם ראשי תיבות של המושגים הבאים:   Strength – חוזקות, Weaknesses – חולשות, Opportunities – הזדמנויות, Threats – איומים/

מודל התפתחות הארגון של אדיג'ס – שלבי התפתחות בארגון ניתנים לזיהוי ולניבוי כפי שהם אצל בני אדם. זיהוי זה מאפשר התבוננות על הארגון מנקודת מבט נוספת, התפתחותית.

מודל אדיג'ס לאבחון ארגוני מבוסס על גישת המערכת הפתוחה וכולל ארבעה מרכיבים מרכזיים: סביבה, גורמי מערכת, תת מערכות, תוצאות, כמתואר בטבלה הבאה:

VUCA: תנודתיות, אי ודאות, מורכבות ועמימות.

התהוות גומלין, אבולוציה במשותף או התהוות מותנית, מושג יסודי בתורת המורכבות ובהשקפה הבודהיסטית שטוען כי תופעה מתהווה יחד עם רשת של סיבות ותוצאות המצויות בתלות הדדית עמה. לפי השקפה זו, כל תופעה "קיימת" רק בגלל ה"קיום" של תופעות אחרות, ברשת מורכבת מאוד של סיבה ותוצאה המשתרעת על פני העבר ההווה והעתיד. הסמל של מושג זה מודגם על ידי רשת אינדרה, רשת רב-ממדית שעל פניה קיימות אינספור טיפות-טל או אבני-חן, ובתוך כל אחת מאלה, השתקפות של כל שאר הטיפות ושל כל ההשתקפויות שבהן, בתהליך אינסופי, דפוסי, פרקטלי.

חשיבה מערכתית – בספרו הארגון הלומד מונה סנג'י ארבעה גורמים לכך שארגון יהיה ארגון לומד כאשר החמישי הוא חשיבה מערכתית. סנג'י מפרט ארבעה עקרונות לחשיבה מערכתית: לראות את העולם כשלם, ראיית מעגלי סיבתיות (לא לינאריות), לגלות כיצד שינויים קטנים עשויים להתפתח (אפקט הפרפר), גילוי מקורות יציבות ומקורות מאזנים (סנג'י, 1990)

תורת המערכות המורכבות

פוליטיקה ארגונית

עוצמה

מקורות עוצמה

אסטרטגיות השפעה

תרבות ארגונית

ייעוץ ארגוני

קונפליקט

רשתות

ציניות ארגונית

פרקטלים

Movers & shakers

שינוי ארגוני

שינוי מתחת לרדאר

מרחב פתוח

חקר מוקיר

אבחון ארגוני – דיאגנוזי, דיאלוגי,

רוחניות בארגונים

מדדים – KPI’s