מודל התבוננות ארגונית

מודל התבוננות ארגונית 1

ניתן לדמות את מודל "התבוננות ארגונית" לפנס מיינדפולנס בו ניתן לזהות חמישה "צבעים" או
מרכיבים: תודעה, מחשבה, רגש, פעולה והוויה.
דימוי נוסף: קשת שמכוון חץ למטרה. הוא מודע לנקודת הפתיחה שכוללת הוקרה וכאב ומכוון את חץ המיינדפולנס, את תשומת הלב למטרה או לחלום.
תשומת הלב מופנית אל האדם, זולתו וסביבתו ,הרשת הארגונית תוך התייחסות לממדים הבאים:
מודל התבוננות ארגונית 2
הבאת תשומת לב שכזו, נעשית מתוך התייחסות למטרות הבאות:
מודל התבוננות ארגונית המטרה
התוספת ביכולת האישית כתוצאה מההתבוננות הארגונית, יכולה להביא לעוד רגעים של עצירה, התבוננות באוטומטים ובחירה מחודשת, חופש בחירה במרחב האישי, המקצועי והארגוני. ניתן לתאר זאת כך:
מודל התבוננות ארגונית תוספת ביכולת