מאמרים שאהבתי

  1. Cultural Change An Integration of Three Different Views -Meyerson & Martin
  2. Snowden Boone A leader Framework for Decision Making
  3. Paradoxical_leader_behaviors_in_people_management_antecedents_and_consequences-Zhang-Waldman-Han-Li
  4. נפלאות ה"אי ידיעה", ניהול רלוונטי במציאות משבשת/ מיכל זיגלמן
  5. רשת ערך – פיתוח יחסי גומלין מהנים ומועילים/ ד"ר שי בן יוסף